Skip to main content

Integritetspolicy


Behandling av personuppgifter på Festligt i Växjö AB
För Trefemtvå (Festligt i Växjö AB) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, administrera din beställning samt för att kunna leverera de produkter eller tjänster som du har beställt.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Trefemtvå:s verksamhet är Festligt i Växjö AB personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta johan@trefemtva.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken

Cookies
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går även att använda informationen i cookien för att följa hur användare surfar.

På denna webbplats används cookies för att du ska få en bra användarupplevelse och för att vi ska kunna lära oss mer om hur vi kan förbättra webbplatsen. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare utan för att se hur besökare i allmänhet använder webbplatsen.